De ouderwerkgroep (OWG)

Onze school is blij met een actieve ouderwerkgroep. De ouderwerkgroep heeft een coördinerende en ondersteunende taak bij het uitvoeren van allerlei activiteiten, zoals:
– de kerstviering
– de paaslunch
– het voorleesontbijt
– de financiële zaken omtrent de ouderbijdrage
– verkeersouders
– overblijfouders
– klusmomenten
– hulpouders tijdens activiteiten

Al deze activiteiten worden betaald van de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage is vastgesteld op €45,00 per kind per jaar. Het kamp en de schoolreisjes worden ook betaald van deze ouderbijdrage.