Aanmelden van uw kind

Voordat uw kind vier wordt, meldt u uw kind aan op school. Dit kunt u het beste doen als uw kind net drie is geworden. U kunt dan contact opnemen met de directeur van de school. Zij maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek met u en uw kind. Tijdens deze kennismaking vertelt de directeur over de school en leidt ze u rond. U heeft alle ruimte om vragen te stellen en om de school te informeren over uw kind. Aan het einde van het gesprek ontvangt u een inschrijfpakket en de schoolgids. In de maand voorafgaand aan de eerste schooldag van uw kind wordt uw kind uitgenodigd om drie dagdelen te komen kijken. Ongeveer zes weken na de eerste schooldag vindt er een gesprek plaats met ouders en de leerkracht om over het welbevinden van uw kind te praten.

 

Kinderen stromen de eerste schooldag van de nieuwe maand na hun 4e verjaardag in. Bijvoorbeeld: Als uw kind op 14 mei vier jaar wordt, dan mag het de eerste maandag in juni naar school. Kinderen die op of na 1 juni 2020 vier jaar worden, zullen na de zomervakantie geplaatst worden. De eerste zes weken gaan de nieuwe leerlingen alleen op de ochtend naar school. Zij worden dan om 11.45 uur opgehaald, dus voordat de groep gaat lunchen. Dit geldt niet voor nieuwe leerlingen, die direct na de zomervakantie starten. Zij blijven ’s middags ook op school.

Voor nieuwe kinderen in de groepen 2 tot en met 8 bestaat de gelegenheid om van te voren de school te bekijken en een dagje mee te draaien in de nieuwe groep. Indien gewenst, worden nieuwe leerlingen in de groepen 2 tot en met 8 getoetst om inzicht te krijgen in hun kennis en vaardigheden.