De ouderklankbordgroep

In 2018-2019 is de ouderklankbordgroep ingesteld. Deze groep van zes ouders dient als klankbord voor de directie en bespreekt het wel en wee rondom alle zaken, die de school aangaan.  De doelstelling is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijk belang is de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen bij ons op school. De ouderklankbordgroep komt minimaal 3x per jaar bijeen. De bijeenkomsten hebben een informeel karakter.