Opvangpartner WellusWijs

Welluswijs ontwikkelt – samen met Onderwijsstichting Chrono – Kindcentra in de regio Hardenberg. Dit doen wij voor alle kinderen van 0-13 jaar op alle werkdagen van 07.00–18.30 uur het hele jaar rond. In het Kindcentrum zijn opvang en onderwijs zo op elkaar afgestemd dat gewerkt wordt met één doorgaande lijn, één team met één gezamenlijke visie in één gebouw. Het Kindcentrum heeft een centrale plek in de wijk en werkt samen met partners rondom het jonge kind en gezin, zoals JGZ, gemeente en Samen Doen.

Belangrijkste uitgangspunt van het Kindcentrum is dat de ontwikkeling van jouw kind centraal staat.

Het Kindcentrum biedt je kind een individueel doorlopend ontwikkelprogramma in een uitdagende speel-leeromgeving om zich zelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van alle kwaliteiten van de opvang en het onderwijs in afstemming met de ervaringen en wensen van de ouders. Door de kwaliteiten van opvang en onderwijs te combineren kunnen we meerwaarde voor de kinderen en hun ouders bieden ten opzichte van reguliere kinderopvang.