Buitenschoolse opvang (BSO) KC De Koningsberger

VSO (voorschoolse opvang)

Kinderen zijn ’s morgens vanaf 07.30 uur welkom bij ons op het kindcentrum. De school start om 08.30 uur, de jongste kinderen worden naar de klas gebracht en de oudere kinderen brengen hun tassen naar de kapstok en mogen dan nog even spelen op het schoolplein. Wanneer ouders hun kinderen ’s morgens brengen op het kindcentrum, kunnen bijzonderheden worden doorgegeven door de pedagogisch medewerk(st)er. Mocht u andere wensen hebben qua tijd, dan kan dit natuurlijk besproken worden. Geef vooral uw wensen aan!

BSO (na schooltijd)

De BSO op kindcentrum de Koningsberger start vanaf 14.30 uur. Op dit moment zijn we open op de maandag, dinsdag en donderdag. Op het moment van meer aanmeldingen zal er gekeken worden naar uitbreiding van deze dagen. Vanaf 14.30 uur starten we met wat drinken en fruit, onder het drinken wordt de schooldag besproken en hebben kinderen de gelegenheid om wat te vertellen. Daarna mogen kinderen vrij spelen, er is keus uit buitenspel, binnenspel, knutselen of een spelletje. Na het drinken is het verplicht om even naar buiten te gaan, even een frisse lucht voordat er gespeeld gaat worden. Vanaf 17.00 uur worden kinderen opgehaald door ouders, er is een ophaal moment en het kind mag vertellen over wat het die dag gedaan heeft op school en de BSO. Ouders hebben de gelegenheid om de pedagogisch medewerk(st)er nog vragen te stellen.